Arkitektur

Lo-skolen ligger i et kuperet terræn i en stor park højt over Øresund med en smuk, smuk udsigt over sundet. Huset er stort - ca. 20.000m2 - men føjer sig ind og hviler harmonisk i bakkedragene.

Det enkle, det rustikke, godt håndværk, naturlige og synlige materialer, lys, farver, variation, og et livsbekræftende miljø er skolens kendetegn. 

Tegl – masser af tegl – træ, beton, glas, hvide mure og klinker - inde som ude, binder natur og bygninger sammen i et harmonisk og smukt samspil. De små intime haver og gader mellem husene bidrager på samme måde til harmonien.

Lo-skolen blev bygget i en ”guldaldertid” for dansk arkitektur – dengang første etape af Louisiana stod færdig, - og blev næsten lige så kendt!  Arkitekter fra nær og fjern besøger stadig skolen.

FREDNING

Det Særlige Bygningssyn har indstillet at Lo-skolen bliver fredet. Læs begrundelsen her.

 

HISTORIEN

I 1958 udskrev LO en arkitektkonkurrence om en ny højskole i Helsingør. Der gik 11 år, før Lo-skolen blev indviet!  Der var mange grunde til, at projektet gang på gang blev udskudt.

Diskussionen om en Øresundsbro kom længe på tværs, og en anden ikke uvæsentlig grund var, at Jørn Utzon - som vandt førstepræmien - på et tidspunkt måtte trække sig pga. operabyggeriet i Sydney. Andenpræmien var tildelt Karen og Ebbe Clemmensen og Jarl Heger, som derefter fik overdraget opgaven.Helt modsat Jørn Utzon, som havde tegnet et højhus, valgte de tre arkitekter at ”lægge højhuset ned”, og udforme skolen som en moderne landsby – med middelalderligt og sydeuropæisk forbillede.

Landsbystrukturen gjorde det muligt at udvide skolens areal på en naturlig måde, uden at det gik ud over helheden. Der er bygget til i årene 1974, 1976, 1977, 1978, 1980, 1984, 1986 og 2007.

Al om - og tilbygning har arkitekt Jarl Heger stået for i ca. 30 år. Den sidste udvidelse i 2007 - med en værelsestilbygning, hus 7- har arkitekterne Fogh og Følner tegnet. Tilbygningen fik i oktober 2007 Helsingør Kommunes ”Hæderspris for byforbedring”.

 

                                              *******************************************

 

Læs mere om arkitekturen:

Hvem byggede hvad / red. Harald Langberg. Politiken, 1969, bd. 2, side 67 - 69

Lisbeth Balslev Jørgensen i anledning af skolens 25 års jubilæum i 1994 i: Arkitektur DK, nr. 2, 1994, side 98 - 112

Natalie Mossin og Erik Brandt: "Gensyn med den nordiske ånd", i TEGL, marts nr. 1, 2003, side 30 - 35

 

På terrænet fandtes en høj med 3 egetræer – de står stadig i atriumgården og er skolens hjerte. Egetræerne var arkitekternes udgangspunkt.

De symboliserer det nordiske tingsted, hvor man mødtes, diskuterede og afgjorde tingene i fællesskab.

Alle fællesaktiviteter er placeret udenom højen – her er det pulserende liv. Fra højen spredes bygningerne ud i landskabet – 7 huse bliver til en landsby med gadeliv og intime havemiljøer, som man kan trække sig tilbage til, når man vil ha’ fred og ro.

Bygherre:
Den selvejende institution Lo-skolen

Opført:
   
1967-69

Arkitekter:    
Jarl Heger, Karen og Ebbe Clemmensen

Ingeniører:    
Hansen, Carlsen & Frølund

Landskabsarkitekt:    
Agnete Muusfeldt

Nuværende arkitekter:    
Fogh og Følner