Fondens bestyrelse består af 9 medlemmer.

Repræsentantskabet består af ca. 30 medlemmer, nogle udpeget af LOs medlemsforbund og Helsingør kommune, samt enkeltpersoner som repræsenterer det omliggende erhvervs- og kulturliv. Repræsentantskabet vælger 3 af de 9 bestyrelsesmedlemmer, og er i øvrigt et rådgivende organ.

Bestyrelse:

Forbundsformand Kim Simonsen, HK Danmark (formand)
Formand Lizette Risgaard, LO
Forbundssekretær Henning Josefsen Overgaard, 3F
Forbundsformand Max Meyer, Blik og Rørarbejderforbundet
Direktør Ino Dimsits, AKF-Holding
Byrådsmedlem Henrik Møller
Lykke Winding Olesen (medarbejderrepræsentant)
Marianne D. Olsen (medarbejderrepræsentant)
NN (medarbejderrepræsentant)

Nedenfor kan du læse mere om bestyrelsesmedlemmernes baggrund og øvrige tillidsposter.

Direktion:

Direktør: Marina Hoffmann, 49 28 09 01
Vicedirektør: Gitte Elstrup, 49 28 09 60

Baggrund og tillidshverv
 

Direktør, Marina Hoffmann

Stilling:

Adm. direktør

Uddannelse:

Cand. Polit.

Direktions- og bestyrelsesposter:

Foreningen af Danske Konferencecentre

Danske Konferencecentres Bookingservice A/S

Fællesrådet Helsingør

Ejendomsselskabet af 23.august 2004 A/S

Helsingør Turistforening

Kooperationen

 

Formand for bestyrelsen, Kim Simonsen

Stilling:

Forbundsformand for HK Danmark

Uddannelse:

Kontoruddannet

Direktions- og bestyrelsesposter:

AKF Holding A/S

ALKA A/S

A/S A-Pressen

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejdernes Landsbank A/S

ASX 7 ApS

HK-Huset A/S

ATP

Christiansminde K/S

Copenhagen Business Academy

Det Miljøøkonomiske Råd

Erhvervsskolen Nordsjælland

Erhvervsskolernes Bestyrelsesforening

Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise

Fonden LO-Skolen

Konventum A/S

Forbrugsforeningen af 1886

HK/Danmarks almennyttige fond

HK/Danmarks uddannelsesfond

HK Danmark

Knudemosen A/S

Sampension KP Livsforsikring A/S

Sampension Administrationsselskab A/S

Lån & Spar Bank

Refshaleøens Ejendomsselskab A/S

Refshaleøen Holding A/S

LO Danmark

Højstrupgård fonden

Nordisk investeringsdepot

 

Bestyrelsesmedlem, Lizette Risgaard

Stilling:

Formand i Landsorganisationen i Danmark

Uddannelse:

Kontoruddannet

Direktions- og bestyrelsesposter:

Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ATP

Forsikringsaktieselskabet ALKA

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Højstrupgård A/S (Bestyrelsesformand)

Ulandssekretariatets bestyrelse (Bestyrelsesformand)

Bestyrelsen DUI Leg og Virke Børn hjælper børn fonden

IFS Vicepræsident

EFS Eksekutivkomité

NFS’s styrelse

Bestyrelsen Det økonomiske råd

 

Bestyrelsesmedlem, Ino Dimsits

Stilling:

Adm. Direktør

Uddannelse:

Cand. Jur.

Direktions- og bestyrelsesposter

AKF Holding A/S

Fagbevægelsens Erhvervsinvestering A/S

Nygårds Plads 21 ApS

Parkvej 7-15 og Amagerbrogade 92 ApS

Hermodsgade 3 ApS

Pre Selskabet ApS

Holdingselskabet af 1. Juli 2014 ApS

Nørrebrogade 122 ApS

Kellers Park Komplementar ApS

Brejning Ejendomme ApS

Comwell Kellers Park Komplementar ApS

Ewaldsgade 3-5 ApS

Investeringsselskabet af 18 december 2009 ApS

Basen Invest A/S

Blicher A/S

A/S Helsingør Fællesbageri

Selskabet af 1. Juni 2008 A/S

Trekroner Center A/S

Kooperationens Hus ApS

Ejendomsselskabet Rentemestervej 17 A/S

Kellers Park Hotelbyg A/S

Industri Udvikling A/S

Klædebo P/S

Farverland A/S

Basen Entreprise Holding ApS

FO Byg & Bo A/S

FO-BO A/S

FO Nybyg A/S

Comwell Kellers Park komplementar ApS

Comwell Kellers Park P/S

Fonden LO-Skolen Helsingør

Konventum A/S

Industri Udvikling lll K/S

Industri Udvikling lV K/S

 

Bestyrelsesmedlem, Max Meyer

Stilling:

Forbundsformand Blik & Rør

Uddannelse:

VVS’er

Direktions- og bestyrelsesposter:

Bestyrelsesformand i Blitek A/S

Bestyrelsesformand i Dansk Zionistforbund

BAT-kartellet

CO-I

LO

Fonden LO-skolen

 

Bestyrelsesmedlem, Henrik Møller

Stilling:

Underviser/politiker

Uddannelse:

Gymnasiet

Direktions- og bestyrelsesposter:

Det Kooperative Fællesforbund

Fonden LO-skolen

 

Bestyrelsesmedlem, Henning J. Overgaard:

Stilling:

Forbundssekretær

Uddannelse:

Lager- og transportarbejder

Direktions- og bestyrelsesposter:

Fonden LO-skolen

 

Bestyrelsesmedlem, Marianne D. Olsen (medarbejdervalgt)

Stilling:

HR-konsulent

Uddannelse:

Kontoruddannet

Direktions- og bestyrelsesposter:

Fonden LO-skolen

 

Bestyrelsesmedlem, Lykke W. Olesen (medarbejdervalgt)

Stilling:

Smørrebrødsjomfru

Uddannelse:

Smørrebrødsjomfru

Direktions- og bestyrelsesposter:

Fonden LO-skolen

 

Bestyrelsesmedlem NN (medarbejdervalgt)

Information følger.