Fondens bestyrelse består af 9 medlemmer.

Repræsentantskabet består af ca. 30 medlemmer, nogle udpeget af LOs medlemsforbund og Helsingør kommune, samt enkeltpersoner som repræsenterer det omliggende erhvervs- og kulturliv. Repræsentantskabet vælger 3 af de 9 bestyrelsesmedlemmer, og er i øvrigt et rådgivende organ.

Bestyrelse:

Formand Lizette Risgaard, Fagbevægelsens Hovedorganisation
Forbundssekretær Henning Josefsen Overgaard, 3F
Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen, Dansk El-forbund
Direktør Ino Dimsits, AKF-Holding
Gitte Winberg (medarbejderrepræsentant)
Karina F. Andersen (medarbejderrepræsentant)


Nedenfor kan du læse mere om bestyrelsesmedlemmernes baggrund og øvrige tillidsposter.

Direktion:

Administrerende direktør Birgit Nørgaard, tlf. 49 28 09 01

Baggrund og tillidshverv

 

Direktør, Birgit Nørgaard

Stilling: Administrerende direktør
Uddannelse: BA i erhvervssprog

 

Formand for bestyrelsen, Lizette Risgaard

Stilling: Formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation

Uddannelse: Kontoruddannet

Direktions- og bestyrelsesposter:

Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ATP

Forsikringsaktieselskabet ALKA

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Højstrupgård A/S (Bestyrelsesformand)

Ulandssekretariatets bestyrelse (Bestyrelsesformand)

Bestyrelsen DUI Leg og Virke Børn hjælper børn fonden

IFS Vicepræsident

EFS Eksekutivkomité

NFS’s styrelse

Bestyrelsen Det økonomiske råd

 

Bestyrelsesmedlem, Ino Dimsits

Stilling: Adm. Direktør

Uddannelse: Cand. Jur.

Direktions- og bestyrelsesposter:

AKF Holding A/S

Fagbevægelsens Erhvervsinvestering A/S

Nygårds Plads 21 ApS

Parkvej 7-15 og Amagerbrogade 92 ApS

Hermodsgade 3 ApS

Pre Selskabet ApS

Holdingselskabet af 1. Juli 2014 ApS

Nørrebrogade 122 ApS

Kellers Park Komplementar ApS

Brejning Ejendomme ApS

Comwell Kellers Park Komplementar ApS

Ewaldsgade 3-5 ApS

Investeringsselskabet af 18 december 2009 ApS

Basen Invest A/S

Blicher A/S

A/S Helsingør Fællesbageri

Selskabet af 1. Juni 2008 A/S

Trekroner Center A/S

Kooperationens Hus ApS

Ejendomsselskabet Rentemestervej 17 A/S

Kellers Park Hotelbyg A/S

Industri Udvikling A/S

Klædebo P/S

Farverland A/S

Basen Entreprise Holding ApS

FO Byg & Bo A/S

FO-BO A/S

FO Nybyg A/S

Comwell Kellers Park komplementar ApS

Comwell Kellers Park P/S

Fonden LO-Skolen Helsingør

Konventum A/S

Industri Udvikling lll K/S

Industri Udvikling lV K/S

 

Bestyrelsesmedlem, Jørgen Juul Rasmussen

Stilling: Forbundsformand Dansk El-forbund

Uddannelse: Elektriker

Kursus for bestyrelsens medlemmer i arbejdsmarkedspension

Direktions- og bestyrelsesposter:

Pension Danmark Bestyrelsen + risiko- og revisionsudvalg

TEC; Bestyrelsen og FU

KEA, bestyrelsen og næstformand

Dansk FolkeFerie, bestyrelsen

LO , daglig ledelse

CO industri, FU

Fonden LO-skolen

 

Bestyrelsesmedlem, Henning J. Overgaard:

Stilling: Forbundssekretær, 3F

Uddannelse: Lager- og transportarbejder

Direktions- og bestyrelsesposter:

Fonden LO-skolen

 

Bestyrelsesmedlem Gitte Winberg (medarbejdervalgt)

Stilling: Konferencechef

Uddannelse: Receptionist

Direktions- og bestyrelsesposter:

Fonden LO-skolen

 

Bestyrelsesmedlem, Karina F. Andersen (Medarbejdervalgt)

Stilling: Kursus- og konferencekoordinator

Uddannelse: Kontor, EFG

Direktions- og bestyrelsesposter:
Konventum A/S