Arbejdsmiljøuddannelse for valgte repræsentanter

Konventum tilbyder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, som er lovpligtig for dig, der er blevet valgt som arbejdsmiljørepræsentant inden for de sidste tre måneder. Når du har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, har du efterfølgende ret til 1½ dags arbejdsgiverbetalt efteruddannelse, så du løbende kan opbygge dine kompetencer inden for arbejdsmiljøet. Vi udbyder uddannelsen i hele landet.

Nu er det op til dig at vælge den uddannelse, der passer lige præcis til dig og din virksomhed.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Virksomheder, der prioriterer et sundt og velfungerende arbejdsmiljø oplever øget produktivitet og forbedret konkurrenceevne. Fordi de har medarbejdere, der trives på deres arbejdsplads og med kollegerne.

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljøgruppe med en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant eller leder af en arbejdsmiljøorganisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet.

Efter grunduddannelsen har du lov til minimum 1½ dags supplerende kursus pr. år, så du hele tiden får tilført de relevante kompetencer til dit faglige arbejde og sikrer en effektiv udvikling i din arbejdsmiljøindsats.

Du kan downloade vores brochurer og tilmelde dig uddannelsen direkte her på siden.

Lyst til at vide mere?

Alle kursusgebyrer er angivet eksklusiv moms.
Hvis du har spørgsmål til vores arbejdsmiljøuddannelser eller ønsker sparring på, hvilke kurser,
der er mest relevante for dig, er du meget velkommen til at kontakte os.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er vores grunduddannelse til dig, der er nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant eller leder af en arbejdsmiljøorganisation. Uddannelsen er obligatorisk, hvis du arbejder med arbejdsmiljø i din virksomhed.

Supplerende arbejdsmiljøkurser

Når du har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, har du hvert år ret til minimum 1½ dags supplerende kursus. Det betyder, at du hele tiden har mulighed for at opbygge kompetencerne i din arbejdsmiljøorganisation inden for relevante og aktuelle emner.

Akademi
i arbejdsmiljø

Akademi i arbejdsmiljø på Konventum

Som noget nyt udbyder vi to moduler i arbejdsmiljø under akademiuddannelsen. Modulerne er valgfri og de giver ECTS-point, som du kan bruge til din fulde uddannelse.

Er du ny på akademiuddannelsen anbefaler vi at starte med Ledelse i praksis eller Organisation og arbejdspsykologi.

Få tilpasset arbejdsmiljøuddannelsen

I kan få tilpasset både den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, alle vores supplerende arbejdsmiljøkurser og temadage specifikt til jeres virksomhed. Det betyder, at undervisningen tager udgangspunkt i jeres virksomhed, jeres hverdag og jeres opgaver. Vi arbejder os igennem jeres udfordringer og tager fat på jeres konkrete arbejdsmiljøopgaver.

God og tydelig arbejdsmiljøkommunikation

Lav din egen folder på Konventum

En god arbejdsmiljøindsats er altafgørende for medarbejdernes trivsel. Derfor er det vigtigt at gøre medarbejderne opmærksomme på, hvilke opgaver og ansvarsområder, der ligger i arbejdsmiljøorganisationen. Bliv inspireret til at lave din egen folder med det vigtigste information til dine kollegaer.

Praktiske oplysninger om arbejdsmiljøuddannelsen

Praktiske oplysninger om arbejdsmiljøuddannelsen på Konventum

Har din virksomhed mere end ni ansatte? Så skal der være en arbejdsmiljøgruppe med en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder, og du skal på kursus, hvis du er en af dem.

Læs her om afbestillingsregler, tidsfrister, fravær og kursusbeviser. 

Arbejdsmiljøkurser

Konventum tilbyder hovedsageligt supplerende arbejdsmiljøkurser inden for det psykiske arbejdsmiljø, som er selve grundstammen i din opfølgende arbejdsmiljøuddannelse. Her kan du tage supplerende arbejdsmiljøkurser inden for stress, mobning, trivsel og konflikthåndtering samt komme med på spændende temadage, hvor du kan få ny viden og nye værktøjer, som du kan tage i brug med det samme i din arbejdsmiljøindsats.

Konventum udbyder arbejdsmiljøuddannelsen og arbejdsmiljøkurser i hele landet, så du har rig mulighed for at efteruddanne dig uanset hvor du bor - og uanset om du er arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsmiljøleder. Tilmeld dig vores arbejdsmiljøuddannelse online og styrk dine kompetencer.

Vi kan desuden tilpasse vores arbejdsmiljøkurser til lige netop din virksomhed, så det bliver så relevant for din arbejdsmiljøorganisation som overhovedet muligt. Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø skaber gladere og mere produktive medarbejdere, så et solidt fokus på arbejdsmiljø, er et solidt fokus på bundlinjen. 

Afbestillingsregler

  • Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan frit afbestilles 100 %, indtil 14 dage før.

    De supplerende arbejdsmiljøkurser og temadage kan frit afbestilles 100 %, indtil 1 måned før.

Kontakt os hurtigst muligt, hvis du er forhindret i at deltage på din uddannelse, kursus eller temadag.