PRAKTISKE OPLYSNINGER

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljøgruppe med en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder. Alle skal have taget den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget.

Efter grunduddannelsen har du ret til minimum 1½ dags supplerende kursus pr. år, så du hele tiden sikrer en effektiv udvikling i din arbejdsmiljøindsats.

Tilmelding til uddannelse

Kontakt os, 49 28 09 66, hvis du ønsker en uddannelse eller et kursus særligt tilpasset din virksomhed efter jeres behov og ønsker.

Praktiske informationer Arbejdsmiljøuddannelsen

Bekræftelse på tilmelding

Både du og din arbejdsgiver får tilsendt en skriftlig bekræftelse efter din tilmelding er modtaget. Senest 14 dage før kursusstart får du tilsendt faktura og program med information om tid og sted.

Kursusbevis

Når du har gennemført uddannelsen får du og din arbejdsgiver tilsendt et kursusbevis, som er godkendt af Arbejdstilsynet og som skal kunne forevises Arbejdstilsynet på forlangende.

Fravær

Det er ikke tilladt at have fravær på uddannelsen. Hvis du af uforudsete årsager er forhindret i at deltage i dele af uddannelsen, kan der i helt særlige tilfælde gives mulighed for at få den manglede undervisning på en anden uddannelse. 

Praktiske informationer
Supplerende kurser

Bekræftelse på tilmelding

Både du og din arbejdsgiver får tilsendt en skriftlig bekræftelse efter din tilmelding er modtaget. Senest 14 dage før kursusstart får du tilsendt faktura og program med information om tid og sted.

Kursusbevis

Når du har gennemført dit kursus modtager du et kursusbevis med angivelse af kursets indhold.

 

 

 

 

 

Afbestillingsregler

  • Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan frit afbestilles 100 %, indtil 14 dage før.

    De supplerende arbejdsmiljøkurser og temadage kan frit afbestilles 100 %, indtil 1 måned før.

Kontakt os hurtigst muligt, hvis du er forhindret i at deltage på din uddannelse, kursus eller temadag.